THE CRY OF PO AND OPE

GATWE PO OMO LONA
OPE WA LLA
PO O MONYOKA KA NTOTO
OPE O UTLWA NNYO

YAANONG BIOLOGY YA LONA
ENALE LINGUA FRANCA LE LATIN
PENIS YAGO E JEWA KE VAGINA
VAGINA E TLHOGA DI-NERVE ENDS

7 O GOGA 2 KA 6
8 O DUMELANA LE 9
5 KE POO YA 1
3 LE 4 BA DIRISANA

PHYSICS YAIPUA
MATHS RAO BUA
LANGUAGE KE SEAFRIKA
TUMELO KE EZVAAR

BATLANG TSHEPISO
BUANG LE ELIJA
UTLWELLANG ENOCH
DUMELANG ELISHA

NONGOLOZA GAAYO
SEVEN O SULE
RANAPE KOO
MAGUBANE SE FOOT!

Advertisements